Iskolakezdési támogatás

Kisláng Község Önkormányzata az oktatási tanévkezdéssel járó anyagi terhek enyhítésére, évi egyszeri alkalommal – figyelemmel az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséből e célra fordítható és rendelkezésére álló forrásra - iskolakezdési támogatást nyújt a Kisláng községben állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Kislángon élő általános iskolai, középiskolai, valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulói/hallgatói jogviszonyban állók, illetve kiskorúak esetén a szülő, vagy törvényes képviselő részére...

Étkezési térítési díj befizetés

Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. szeptember havi iskolai/óvodai étkezési térítési díjak befizetése a következők szerint történik:

Étkezés igénylése:
2021. augusztus 26-án (csütörtökön) és 2021. augusztus 27-én (pénteken)
lesz lehetőség az étkezés igénylésére a Kislángi Tamási Áron Általános Iskolában
a tankönyvosztás időpontjában Fodorné Szabó Piroska élelmezésvezetőnél.

Hirdetmény - Hulladékszállítás

Értesítjük a T. Lakosságot, hogy a Vertikál Zrt. a 2021. augusztus 20. (pénteken) esedékes lakossági hulladékszállítás helyett a szolgáltatást augusztus 19-én (csütörtökön) fogja elvégezni.
Az edényzeteket reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé, mivel a szolgáltató a megszokott járattervtől eltérő időpontokban gyűjtheti a hulladékot.

Kisláng, 2021. augusztus 12.

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 59/2021.(V.13.) határozatában foglalt döntésével pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című, „Közösségi terek fejlesztése” kategóriájú, MFP-ÖTIF/2021/6. kódszámú alprogramra a Kislángi Közösségi Ház (8156 Kisláng, Fő utca 63/A., hrsz. 348/2) felújítására.

Országfásítás

Tovább folytatjuk a településen 2 évvel ezelőtt önerőből elindított „Ültess fát"! kezdeményezést, melynek célja a település fával borított területeinek növelése, zöldítése, valamint a helyi közösségek erősítése.

Részletes tájékoztatás (PDF)

Oldalak