Trágyázási tilalom nitrátérzékeny területeken

Az ősz hagyományosan a trágyázás időszaka. A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Agrárügyi Főosztálya felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy nitrátérzékeny területen - a felszín alatti vizek nitrátszennyezéssel szembeni védelme érdekében - október 31. és február 15. között trágyázási tilalom van érvényben. A Főosztály emlékeztet arra: e tilalom nem csak a szerves- és műtrágyákra vonatkozik, hanem minden nitrogéntartalmú anyagra, így a komposztokra és egyéb termésnövelő anyagokra is.

A Piciláng Gyógyszertár 2017. október 31. napjával megszünteti tevékenységét

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kisláng településen a Piciláng Gyógyszertár (8156 Kisláng, Szent István utca 41/A.) 2017. október 31. napjával megszünteti tevékenységét.

Kisláng Község Önkormányzata, annak érdekében, hogy a településen a gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás továbbra is fennmaradjon - a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényben foglaltakra tekintettel - megtette a szükséges intézkedéseket.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Kisláng Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan.

"A" típusú pályázati kiírás

"B" típusú pályázati kiírás

A jövő héten megkezdődik a parlagfüves területek légi felderítése

A Fejér Megyei Kormányhivatal munkatársai szeptember 4. napján megkezdik a parlagfüves területek helikopteres felderítését is, a gépjárműves területbejárások mellett. A légi felderítés során a megye teljes területét ellenőrzik a szakemberek.

A földhasználók és földtulajdonosok, valamint a gazdálkodó szervezetek feladata minden év július 1-e után a parlagfű virágbimbó kialakulásának megakadályozása. Nagyon fontos, hogy ezt az állapotot fenn kell tartaniuk a tenyészidőszak végéig.

Közbeszerzési felhívás: A TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00012 azonosítószámú „A Kislángon működő óvoda épületének komplex energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében” eljárás megindítására

Partnerségi Rendelet

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Kisláng Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

Nyári igazgatási szünet

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2017. augusztus 7-től 2017. augusztus 18-ig nyári igazgatási szünet került elrendelésre. Az igazgatási szünetben ügyeleti szintű ügyintézés valósul meg az alábbi időpontokban:

2017. augusztus 7. (hétfő) 8-12 óráig
2017. augusztus 9. (szerda) 8-12 óráig
2017. augusztus 14. (hétfő) 8-12 óráig
2017. augusztus 16. (szerda) 8-12 óráig

Szíves megértésüket köszönjük.

dr. Berta Edina
jegyző

Oldalak