Tájékoztatás - Változás a fogorvosi ellátásban - Betöltésre került a kislángi fogorvosi körzet

Tisztelt Kislángi Lakosok!

Nagy örömmel tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kisláng Község Önkormányzata a 15 éve betöltetlen, tartós helyettesítéssel ellátott kislángi fogorvosi körzet praxisjogát sikeresen átadta a körzetre pályázó, vállalkozó fogorvos részére.

Iskolakezdési támogatás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. augusztus 22. napján megtartott rendkívüli ülésén a 175/2022.(VIII.22.) határozatában, figyelemmel a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletében foglaltakra, az alábbiakról döntött: 

Kisláng Község Önkormányzata az oktatási tanévkezdéssel járó anyagi terhek enyhítésére, évi egyszeri alkalommal – figyelemmel az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséből e célra fordítható és rendelkezésére álló forrásra - iskolakezdési támogatást nyújt a Kisláng községben állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Kislángon élő általános iskolai, középiskolai, valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulói/hallgatói jogviszonyban állók, illetve kiskorúak esetén a szülő, vagy törvényes képviselő részére

Étkezési térítési díjak befizetése

Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022. szeptember havi étkezési térítési díjak befizetése a következők szerint történik:

Étkezés igénylése:

a Kislángi Tamási Áron Általános Iskolában a tankönyvosztás időpontjában 2022. augusztus 24-én (szerda) 08.00-12.00 és 13.00-17.00 óráig, 2022. augusztus 25-én (csütörtök) 13.00-16.00 óráig, valamint 2022. augusztus 26-án (pénteken) 08.00-12.00 óráig lesz lehetőség az étkezés igénylésére Fodorné Szabó Piroska élelmezésvezetőnél.

Kérjük a kedves szülőket/törvényes képviselőket, hogy aki étkezést szeretne a gyermekének igényelni, mindenképpen keresse fel az élelmezésvezetőt a tankönyvosztás időpontjában, abban az esetben is, ha gyermeke számára valamilyen jogcím alapján, kedvezményes vagy ingyenes étkezés jár, ugyanis csak személyes igénylés és nyilatkozat kitöltése, továbbá a befizetés alapján tudjuk az étkezést biztosítani!

Étkezési térítési díjak befizetése: 

2022. augusztus 24-én (szerdán) 08.00-16.00 óráig,
2022. augusztus 25-én (csütörtökön) 13.00-16.00 óráig,
2022. augusztus 26-án (pénteken) 08.00-12.00 óráig

a Kislángi Polgármesteri Hivatalban Juhászné Lábadi Éva pénzügyi ügyintézőnél.

HŐSÉGRIADÓ TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Kislángi Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve, Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos asszony az ország egész területére vonatkozóan III. fokú hőségriasztást adott ki

2022. augusztus 4-én (csütörtök) 00:00 órától kezdődően
2022. augusztus 6-án (szombat) 24:00 óráig.

Nyári igazgatási szünet

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot/Ügyfeleket arra vonatkozóan, hogy Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2022. (I.31.) határozatában a Kislángi Polgármesteri Hivatal munkarendjében 2022. évre igazgatási szünetet rendelt el a következők szerint.

Nyári igazgatási szünet: 2022. július 18. (hétfő) napjától 2022. augusztus 19. (péntek) napjáig.

Változás a szelektív hulladékszállításban Kisláng településen

A VERTIKÁL Közszolgáltató - a mai napon, a Kislángi Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatott - kérésére tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a SZELEKTÍV hulladékszállítás  2022. július 8-án, pénteken elmarad Kisláng településen, melyet előreláthatólag a Szolgáltató 2022. július 11-én (hétfőn) pótol.

Bölcsődei beiratkozás

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Kislángi Csicsergő Óvoda-Mini Bölcsőde és Konyha Mini Bölcsődei intézményegységébe a bölcsődei beíratás az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. július 11. (Hétfő) 8-16 óráig
2022. július 12. (Kedd) 8-16 óráig

A bölcsődei beíratás személyesen a 8156 Kisláng, Fő utca 53. szám alatt (Kislángi Csicsergő Óvoda) Okos Tamásné intézményvezetőnél történik.

Oldalak