Településképi Arculati Kézikönyv

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület 2018. szeptember 27-én tartott ülésén a 146/2018. (IX.27.) határozatával döntött a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról, valamint megalkott a a Településkép védelméről szóló 16/2018. (X.1.) önkormányzati rendeletet.

A Településképi Arculati Kézikönyv és az önkormányzati rendelet megtekinthető a hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.kislang.hu honlapon.

Településképi Arculati Kézikönyv

Hulladékszállítási hirdetmény

Értesítjük a T. Lakosságot, hogy a Vertikál Zrt. a 2018. november 2. (pénteken) esedékes lakossági hulladékszállítás helyett a szolgáltatást október 31-én (szerdán) fogja elvégezni.

Kisláng, 2018. október 15.

Polgármesteri Hivatal

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Kisláng Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

"A" típusú pályázati kiírás

"B" típusú pályázati kiírás

Nyári igazgatási szünet

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2018. augusztus 6-tól 2018. augusztus 24-ig nyári igazgatási szünet került elrendelésre. Az igazgatási szünetben ügyeleti szintű ügyintézés valósul meg az alábbi időpontokban:

2018. augusztus 6. (hétfő) 8-12 óráig,
2018. augusztus 8. (szerda) 8-12 óráig,
2018. augusztus 13. (hétfő) 8-12 óráig,
2018. augusztus 15. (szerda) 8-12 óráig,
2018. augusztus 22. (sze4rda) 8-12 óráig,

Szíves megértésüket köszönjük.

Megindult az egyeztetési eljárás véleményezési szakasza

Kisláng Község Önkormányzata megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A § szerinti egyeztetési eljárás ún. véleményezési szakaszát Kisláng Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

Hirdetmény

Partnerségi rendelet (9/2017. (VII.03.) önk. rend.)

Oldalak