Tájékoztatás kislángi temetőkkel kapcsolatban

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy településünkön a TEMETŐK TULAJDONOSAI:

  • a kislángi katolikus egyházi temető (Kisláng 0190/2 hrsz.) tekintetében: a Kisláng Katolikus Egyházközség (8156 Kisláng, Fő utca 82., képviseli: Kallós Péter katolikus plébános)
  • a kislángi református egyházi temető (Kisláng 0189/2) hrsz.) tekintetében: a Kisláng Református Egyházközség (8156 Kisláng, Fő utca 51., képviseli: Kovács-Csiba Krisztina református lelki pásztor).

Kisláng Község Önkormányzata csak és kizárólag a kislángi temető ravatalozójának tulajdonjogával rendelkezik.

Fenti tulajdonviszonyok alapján a temetők fenntartása, üzemeltetése, javainak beszedése Kisláng Katolikus Egyházközség és a Kisláng Református Egyházközség feladatkörébe tartozik.

Kisláng Község Önkormányzata a ravatalozó üzemeltetésére köteles.

Kisláng Község Önkormányzata a fentiek ellenére, évtizedek óta a rendelkezésére álló humánerőforrás (személyzet), továbbá pénzügyi forrás bevonásával segítette és segíti a temetők fenntartását.

Önkormányzatunk a közfoglalkoztatotti létszámkeret központilag történt szűkítése, valamint a pénzügyi bevételek elvonása miatt a továbbiakban a rendelkezésére álló szűkös személyi és pénzügyi lehetőségek mértékéig tudja a temetők fenntartását segíteni.

Felhívom a Tisztelt Lakosság szíves figyelmét - a tulajdonviszonyok és a fenntartók ismeretében-, hogy amennyiben a temetők fenntartásával (fűnyírás , szemétszállítás, stb.) kapcsolatos panasszal szeretnének élni, úgy az Egyházközségek képviselőit, a ravatalozó üzemeltetésével kapcsolatos panasszal pedig Kisláng Község Önkormányzatát hivatalos és mindenki által elfogadható bejelentésben (nem a közösségi oldalon történő megnyilvánulással) szíveskedjenek megkeresni.

Kérem tájékoztatásomban foglaltak szíves elfogadását.

 

Kisláng, 2021. június 3.

 

Rumpler Tibor sk.
polgármester