Dokumentumtár

Kisláng Község Önkormányzat Polgármesterének 29/2020.(V.28.) számú határozata

Kisláng Község Önkormányzat Polgármesterének 27/2020.(V.21.) számú határozata

Kisláng Község Önkormányzat Polgármesterének 25/2020.(V.21.) számú határozata

Kisláng Község Önkormányzat Polgármesterének 24/2020.(V.21.) számú határozata

Kisláng Község Önkormányzat Polgármesterének 18/2020.(V.4.) számú határozata

Kisláng Község Önkormányzat Polgármesterének 10/2020.(III.16.) számú határozata

Kisláng Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2020.(III.16.) számú határozata

A Kislángi Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII.08.) számú közleménye

A Kislángi Helyi Választási Iroda Vezetőjének 2/2019. (VIII.08.) számú közleménye

A Kislángi Helyi Választási Iroda Vezetőjének 3/2019. (VIII.08.) számú közleménye

Kisláng Község Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019.(II.4.) HVI határozata a Kisláng Községben megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapításáról

17/2005.(XII.5.) rendelet Kisláng község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben)

Kisláng településrendezési terve - Településszerkezeti terv

Beépítésre szánt területek övezeti besorolása

Közbeszerzési szabályzat

Településképi Arculati Kézikönyv

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018.

Informatikai biztonsági szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Elektronikus információs rendszerek kockázatelemzési és kockázatkezelési eljárásrendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat