Étkezési térítési díj befizetés

Tisztelt Szülők!

A 2021. október havi iskola-óvodai étkezési térítési díjak befizetése 2021. szeptember 8-án /szerda/ 08.00 -12.00 óra között és 2021. szeptember 9-én /csütörtök/ 13.00 -16.00 óra között lesz a Kislángi Polgármesteri Hivatal Pénztárában Juhászné Lábadi Éva pénzügyi ügyintézőnél.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a befizetés csak a megjelölt napokon történik!

Kisláng Község Önkormányzata

Tájékoztatás - Útzár

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a MÁV-FKG 2021. szeptember 29/30. 22:40-05:20/eső nap esetén + 1 nap a „6301 j. összekötő út Kiscséripuszta külterület" útszakaszon munkát végez, mely időszak alatt félpályás útzár, valamint éjjel 3 x 30 perc időtartamra teljes útzárás lesz.

Kérem Önöket a tájékoztatóban foglaltak szíves elfogadására.

Kisláng, 2021. augusztus 25.
Tisztelettel:
Rumpler Tibor sk.
polgármester

Iskolakezdési támogatás

Kisláng Község Önkormányzata az oktatási tanévkezdéssel járó anyagi terhek enyhítésére, évi egyszeri alkalommal – figyelemmel az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséből e célra fordítható és rendelkezésére álló forrásra - iskolakezdési támogatást nyújt a Kisláng községben állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Kislángon élő általános iskolai, középiskolai, valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulói/hallgatói jogviszonyban állók, illetve kiskorúak esetén a szülő, vagy törvényes képviselő részére...

Étkezési térítési díj befizetés

Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. szeptember havi iskolai/óvodai étkezési térítési díjak befizetése a következők szerint történik:

Étkezés igénylése:
2021. augusztus 26-án (csütörtökön) és 2021. augusztus 27-én (pénteken)
lesz lehetőség az étkezés igénylésére a Kislángi Tamási Áron Általános Iskolában
a tankönyvosztás időpontjában Fodorné Szabó Piroska élelmezésvezetőnél.

Hirdetmény - Hulladékszállítás

Értesítjük a T. Lakosságot, hogy a Vertikál Zrt. a 2021. augusztus 20. (pénteken) esedékes lakossági hulladékszállítás helyett a szolgáltatást augusztus 19-én (csütörtökön) fogja elvégezni.
Az edényzeteket reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé, mivel a szolgáltató a megszokott járattervtől eltérő időpontokban gyűjtheti a hulladékot.

Kisláng, 2021. augusztus 12.

Polgármesteri Hivatal

Oldalak