FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRÓL

Tisztelt Ebtartó!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A 2017. évi ebösszeírás céljából kérem a Kisláng község közigazgatási területén tartott, négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit a mellékelt „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP” kitöltésére. Az adatlapot a korábban transzponderrel (mikrochip) ellátott ebek esetén is ki kell tölteni. További nyomtatvány személyes átvehető Kislángi Közös Önkormányzati Hivatalnál (8156 Kisláng, Fő u. 63.), vagy letölthető  www.kislang.hu weboldalon (főmenü/Nyomtatványok/EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP).

Az adatlap leadási határideje: 2017. június 15.

A kitöltött adatlapot az alábbi módon lehet benyújtani:

- postai úton 8156 Kisláng, Fő u. 63. címre,

- személyesen 8156 Kisláng, Fő u. 63. (Berki Józsefné, Juhász Józsefné) 2. számú irodájában és

- elektronikusan igazgatás@kislang.hu e-mail címre küldve. 

 

Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosa az ebösszeírását követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, elhullást írásban bejelenteni.

Tájékoztatom, hogy a rendelkezésre álló határidőt - 2017. június 15. napját – követően sor kerül az ebek nyilvántartás szerinti ellenőrzésére.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét arra is, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. Lehetősége van arra, hogy dr. Poszmik Imre transzponderrel lássa el tulajdonában álló ebét és egyben veszettség elleni védőoltással is lakóhelyén, melynek díja 9.000,- Ft/eb. Jelentkezését személyesen Kislángi Közös Önkormányzatnál (8156 Kisláng, Fő u. 63.) vagy a 06-22-435-502 telefonszámon várjuk.

Eboltás időpontja:

2017. július 10 és 11. napján 17 órától – 19 óráig  – helye: 8156 Kisláng, Fő u. 63/B. – Faluház udvara (Tájékoztatom, hogy az eboltás keretében az eb/ek transzponderrel történő ellátására nincs lehetőség.)

Együttműködésüket és adatszolgáltatásukat köszönöm!

Kisláng, 2017. május 29.

 

                                                                                                                              dr. Berta Edina

                                                                                                                                       jegyző