Tájékoztatás bölcsődei ellátásról

Kisláng Község Önkormányzat Képviselőtestülete a bölcsődei ellátás megszervezésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatja a szülőket, törvényes képviselőket:

2017. január 1-jétől minden olyan településen kötelező a bölcsődei ellátás (bölcsőde vagy mini bölcsőde vagy családi bölcsőde) megszervezése, ahol:

  • arra legalább 5 gyermek napközbeni felügyeletére igény jelentkezik, vagy
  • a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt.

A települési önkormányzatok maguk dönthetnek arról, hogy mely szolgáltatási formát választják feladataik ellátásához, bölcsődét vagy mini bölcsődét létesíthetnek, családi bölcsődét is kialakíthatnak.

A települési önkormányzatoknak kötelezettségük teljesítésére a jogszabály legkésőbb 2018. december 31-éig ad lehetőséget. 

A községben a mini bölcsőde kialakítása látszik megoldhatónak Az új intézménytípus bevezetésével lehetőség nyílik arra, hogy a településen legfeljebb 7 kisgyermek – ha valamennyi gyermek betöltötte a 2. életévét, akkor 8 fő - ellátását biztosítsuk.

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható. A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

Fentiek alapján felhívjuk a szülők figyelmét, hogy 2018. április 15-éig írásban jelezhetik a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényüket. Az ellátás megszervezésére várhatóan legkorábban 2018. szeptember 1-től kerül sor.