Felhívás

Tájékoztatom a község lakosságát, hogy az Országos Főállatorvos az ország járványügyi helyzetére tekintettel

 • az 1/2017. számú határozatával a madárinfluenza megbetegedés terjedésének megállítása érdekében szigorította a baromfitartással kapcsolatos szabályokat, illetőleg
 • a 2/2017. számú határozatával, hogy az afrikai sertéspestis megbetegedés esetleges behurcolása esetén a késedelem nélküli felderítés megtörténhessen, szigorította a sertéstartással és a vadászattal kapcsolatos szabályokat.

A szigorítások lényege:

- a madárinfluenza megbetegedés kapcsán

 • „az ország területén található valamennyi állattartóra vonatkozóan előírom, hogy baromfi csak zártan tartható, vagy amennyiben ez nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni. A madárhálóval a lefedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető, legalább a állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie.”

- sertéspestis megbetegedés kapcsán

 • A sertéstartóknak az észleléstől számított 24 órán belül kell jelenteniük a szolgáltató állatorvosnak, ha afrikai sertéspestisre vagy klasszikus sertéspestisre gyanakszanak, továbbá ha sertésük elhullott vagy megbetegedett. Ha az állattartó afrikai sertéspestisre vagy klasszikus sertéspestisre gyanakszik, akkor közvetlenül a járási hivatalnak is jelentést tehet a megadott határidőn belül.
 • Nagylétszámú sertésállományok esetében az állattartó … köteles jelenteni a járási hivatalnak, ha az elhullás
 • malacok esetében meghaladja a 20 %-ot, vagy
 • növendékek esetében meghaladja a 10 %-ot, vagy
 • hízók esetében meghaladja az 5 %-ot, vagy
 • tenyészállatok esetében meghaladja az 5 %-ot, vagy
 • a napi elhullás bármely korcsoportban a korábbi napi átlaghoz képest megemelkedett.
 • … vadászatot folytató minden természetes személy … az általa talált elhullott vaddisznóról köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észlelést követő 12 órán belül tájékoztatni a vadászatra jogosultat.”

A leírt feltételek visszavonásig, illetve új feltételrendszer kihirdetéséig maradnak hatályban.

Kisláng, 2017. február 17.

dr. Berta Edina sk.
jegyző