Orvosi rendelők fejlesztése 2020

Tisztelt Kislángi Lakosok!

Kisláng Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Orvosi rendelők fejlesztése 2020”” című, MFP-HOR/2020 kódszámú alprogram keretében a többcélú (háziorvosi, fogorvosi, védőnői ellátás) egészségügyi létesítmény, a Kislángi egészségügyi központ belső átalakítására, felújítására, korszerűsítésére, mozgáskorlátozott mosdó kialakítására, légkondicionáló berendezések kiépítésére nyújtott be pályázatot, mely beruházással az intézmények szolgáltatásait és infrastrukturális feltételeit szeretné korszerűsíteni és a hozzáférés egyenlőtlenségeit kiegyenlíteni.

A benyújtott pályázatunk 2020. június 29. napján pozitív elbírálásban részesült. A pályázaton Önkormányzatunk 7.093.705 Ft összegű támogatást nyert el.

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 14. napján megtartott ülésén döntést hozott a pályázatban szereplő beruházás és beszerzés megvalósítása tekintetében. Ennek során a háziorvos, a fogorvos, a védőnő és a gyógyszertár feladatellátását tudjuk segíteni, mivel az egészségügyi központ átalakítása, mozgáskorlátozott mosdó kialakítása, a rendelők, várók, helyiségek felújítása, festése, valamint légkondicionáló berendezések kiépítése elengedhetetlenül szükségesek. A kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó háziorvosi, fogorvosi rendelő működéséhez, valamint a védőnői szolgálat, továbbá a gyógyszertár tekintetében szükséges belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás mind a háziorvos, mind a fogorvos, mind a védőnő, mind pedig a lakosság számára nagy fejlődést jelentene, mellyel megvalósulna a helyi egészségügyi ellátórendszer eredményessége és a hatékonyság javítása.

A légkondícionáló berendezések beszerelése a napokban megtörtént a rendelők, a betegvárók és a fiókgyógyszertár helyiségei tekintetében.

A felújítási és átalakítási munkálatok előrelátható tervezett időpontja: 2020. augusztus 10. napjától várható, mely időszakban az orvosi, fogorvosi betegállás, a védőnői tanácsadás, továbbá a fiókgyógyszertár nyitva tartása zavartalanul működik az épületben.

Kérem Önöket a tájékoztatásomban foglaltak szíves elfogadására, megértésére, továbbá kérem szíves türelmüket a fenti munkálatok ideje alatt.

 

Kisláng, 2020. augusztus 1.

 

Tisztelettel:

Rumpler Tibor
polgármester