Május havi étkezési térítési díj befizetés

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május havi iskolai-óvodai étkezési térítési díjakat, csak annak kell befizetni, aki 2020. március 16. utáni időszakra igényelte gyermeke részére az étkezést és térítési díjfizetésre kötelezett.

Megkérjük Önöket, hogy a befizetés csekken, vagy banki átutalással a Kislángi Általános Művelődési Központ B3 Takaréknál vezetett 5810 0075 10015328 számú elszámolási számlaszámra történjen.

A befizetendő étkezési térítési díj összegéről Fodomé Szabó Piroska élelmezésvezetőnél érdeklődhetnek a 06 22 435 036 telefonszámon, vagy az etkezesidij@gmail.hu e-mail címen. Csekkes fizetés esetén csekket is tőle
kérhetnek, amikor a gyermekük részére az ételt átveszik.

Kérjük a tájékoztatóban foglaltak szíves elfogadását.

Kisláng, 2020. március 25.

Kisláng Község Önkormányzata