Tűzifa támogatás

Tisztelt Lakosság!

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017(IX.l.) önkormányzati rendelete alapján a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételei az alábbiak:

Tűzifa támogatásra az a kérelmező jogosult akinek

  • családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, jelenleg 57.000,-Ft
  • egyedül élő esetén 300 %-át nem haladja meg, jelenleg 85.500,-Ft

A természetben nyújtott támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni:

  • aktívkorúak ellátásában
  • időskorúak járadékában
  • települési támogatásban részesülőket
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ő halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat

A tűzifa támogatást természetbeni támogatásként kell nyújtani!

A tűzifa támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: 
a kérelmező és családja jövedelemigazolását

Szociális célú tűzifa biztosítható azon családok számára, akik:

  • lakóhelyük fűtését tűzifával tudják megoldani,
  • lakóházukban a gázszolgáltató a szolgáltatást kikapcsolta, és ezt igazolni tudják

 

Tűzifa támogatási kérelem (DOCX)

 

Kisláng,2019. október 3.

Rumpler Tibor 
polgármester