Iskolakezdési támogatás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. augusztus 24. napján megtartott rendkívüli ülésén a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2019.(III.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az alábbiakról döntött: 

Kisláng Község Önkormányzata az oktatási tanévkezdéssel járó anyagi terhek enyhítésére, évi egyszeri alkalommal – figyelemmel az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséből e célra fordítható és rendelkezésére álló forrásra - iskolakezdési támogatást nyújt a Kisláng községben állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Kislángon élő általános iskolai, középiskolai, valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulói/hallgatói jogviszonyban állók, illetve kiskorúak esetén a szülő, vagy törvényes képviselő részére az alábbi feltételekkel:

Az iskolakezdési támogatás mértéke:

  • általános iskolai tanulónkként,
  • középiskolai tanulónkként,
  • felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulónkként 6.000,- Ft, azaz hatezer forint pénzbeli támogatás.

Az iskolakezdési támogatást Kisláng Község Polgármesteréhez benyújtandó nyomtatványon - a tanulói jogviszony igazolásával - 2021. szeptember 30. napjáig lehet kérelmezni a Kislángi Polgármesteri Hivatalban, illetve ügyfélkapun keresztül Kisláng község honlapján (www.kislang.hu). A kérelemnyomtatványt a Kislángi Polgármesteri Hivatalban (ügyfélfogadási időben), illetve a www.kislang.hu honlapról tudják beszerezni.

A Kislángi Tamási Áron Általános Iskola tanulói tekintetében a tanulói jogviszonyról szóló igazolást az iskola megküldi a Kislángi Polgármesteri Hivatal részére, azt külön az iskolában nem kell kérelmezni.

A megállapított támogatás 2021. október 31-ig kerül kifizetésre folyószámlára történő átutalással, vagy postai kifizetési utalvánnyal.

 

Iskolakezdési támogatás kérelem (DOCX)

 

Kérem tájékoztatásomban foglaltak szíves elfogadását.

 

Kisláng, 2021. augusztus 24.                                                         

Tisztelettel:

Rumpler Tibor sk.
polgármester