Tájékoztatás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot/Föltulajdonosokat/Földhasználókat, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást indított a „Tanulmányterv és Engedélyezési terv készítése az M8 gyorsforgalmi út M7-(M6) Dunaújváros közötti szakaszra” tárgyában. A közbeszerzési eljárás nyertese az Unitef’83 Zrt. és a Főterv Zrt. közös ajánlattevők lettek (vezető tagja UNITEF’83 Zrt.).

Az UNITEF’83 Zrt. tájékoztatás szerint a tervezett gyorsforgalmi út tervezési munkálatait megkezdték. Ennek kertében a tervezett nyomvonalon geotechnikai terepi vizsgálatok (fúrások és szondázások) készítésére van szükség.

A feltárásokat az előírásoknak és a szabványnak megfelelően készítik.

A feltárások az alábbi településeket érintik:
Lepsény, Enying, Mátyásdomb, Kisláng, Dég, Káloz, Sárbogárd, Sárszentágota

A munkákat előreláthatólag 2021. április hónap második felétől kezdik meg.

Az UNITEF’83 Zrt. tájékoztatása szerint, amennyiben a terepi vizsgálatok esetén zöldkár keletkezik, akkor azt természetesen a NIF Zrt.-vel szerződött Tervező cég megtéríti egy minden érintett fél által elfogadott és aláírt jegyzőkönyv alapján. A zöldkárról készült fényképeken egyértelműen bizonyítható legyen a károkozás nagysága és környezete a beazonosíthatóság miatt.

A zöldkár jegyzőkönyvről szóló minta megtalálható lesz az alvállalkozónál a helyszínen, valamint a Kislángi Polgármesteri Hivatalban.

Kérem tájékoztatásomban foglaltak szíves elfogadását.

 

Kisláng, 2021. április 8.

 

Tisztelettel:

                                                          

Rumpler Tibor sk.
polgármester