Tisztítsuk meg az Országot II!

Tájékoztatom a Tisztelet Kislángi Lakosokat, hogy Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2024. március 13. napján megtartott rendkívüli ülésén elfogadott döntésének megfelelően - pályázatot nyújtott be az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által meghirdetett „Tisztítsuk meg az Országot II!” hulladékfelszámolási kiírásra. 
Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a 2024. június 4. napján kelt támogatói okiratban foglaltak szerint a benyújtott pályázatunkat pozitív elbírálásban részesítette, melynek eredményeként Kisláng Község Önkormányzata részére 2.485.065,- Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Kislángi külterület 02/3 hrsz-ú, 027/1 hrsz-ú és a Kisláng 027/3 hrsz-ú ingatlanokon található, jogellenesen elhelyezett, vagy elhagyott hulladékok felszámolására, valamint újrakeletkezésének megakadályozására.

Tisztelettel:
Rumpler Tibor
polgármester