Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kisláng 1948 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlan haszonbérbe adására az alábbi feltételekkel:

Pályázat tárgya: a Kisláng 1948 hrsz-ú, 2158 m2 területű, szántó művelési ágú zártkerti ingatlan haszonbérbe adása

Haszonbérbe adó: Kisláng Község Önkormányzata 8156 Kisláng, Fő utca 63.

Éves haszonbérleti díj minimuma: 20.000,- Ft

Haszonbérlet időtartama: 5 év

Az ajánlatnak tartalmazni kell:

  • A pályázó nevét, címét és telefonszámát, jogi személy esetén csatolni kell cégkivonatot és aláírási címpéldányt.
  • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
  • Megajánlott haszonbérleti díjat, ami minimum 20.000,- Ft.
  • Haszonbérlet időtartamát.

Benyújtás helye, módja, határideje: A pályázatot lezárt, sértetlen borítékban, magyar nyelven személyesen, vagy postai úton kell benyújtani.

A pályázati ajánlatokat zárt borítékban 2024. április 24-én 16.00 óráig lehet benyújtani a Kislángi Polgármesteri Hivatal 8156 Kisláng, Fő utca 63. címre.

A borítékra rá kell írni: Kisláng 1948 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlan haszonbérbe adása

Kiíró minden, a benyújtási határidőn túl benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánít.

 

A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok bontása:

A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a kiíró a 2024. április 25. napján megtartásra kerülő képviselő-testületi ülésén végzi.

A pályázatok felbontásakor a kiíró ismerteti a pályázók nevét, lakóhelyét(székhelyét).

A pályázó a fenti adatok ismertetéséhez pályázata benyújtásával hozzájárul.

A kiíró a pályázatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a pályázóknak erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld.

 

Bontás ideje: 2024. április 25. 14.00 órakor kerül sor a Kislángi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében

Bírálati szempont:

  • Éves haszonbérlet összege
  • Haszonbérlet időtartama

Eredményhirdetés, szerződéskötés:

A kiíró az ajánlatokat összességükben értékeli, az összességében legelőnyösebb ajánlatot adóval köti meg a haszonbérleti szerződést.

 

Eredményhirdetés ideje: 2024. április 25. 15.00 óra

Szerződéskötés ideje: eredményhirdetést követő 15 napon belül.

Egyéb feltételek:

Kiíró az eljárás során Kisláng Község Önkormányzat 8/2012.(XI.15.) önkormányzati rendelete és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint jár el. Nvt. alapján vagyonhasznosításra vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, ezen tényről a gazdálkodó szervezetnek az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell.