Orvosi eszköz 2020

Tisztelt Kislángi Lakosok!

Kisláng Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Orvosi eszköz 2020"" című, MFP-AEE/2020 kódszámú alprogram keretében a fogorvosi és védőnői alapellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére nyújtott be pályázatot, mely pályázat 2020. június 30. napján pozitív elbírálásban részesült.

A pályázaton Önkormányzatunk 2.735.671 Ft összegű támogatást nyert el. Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 14. napján megtaiiott ülésén döntést hozott a pályázatban szereplő orvosi eszközök beszerzése tekintetében, mely beszerzés jelenleg folyamatban van.

A pályázatban foglaltak megvalósításával az intézmények szolgáltatásait és infrastrukturális feltételeit tudjuk korszerűsíteni és a hozzáférés egyenlőtlenségeit kiegyenlíteni. A megvalósítás során a fogorvos és a védőnő feladatellátását tudjuk segíteni mivel a pályázatunkban szereplő eszközökkel nem rendelkeztünk és mindezek az alapellátáshoz elengedhetetlenül szükségesek. A kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó fogorvosi rendelő működéséhez, valamint a védőnői szolgálathoz szükséges orvosi eszközök beszerzése mind a fogorvos, mind a védőnő, mind pedig a lakosság számára nagy fejlődést jelentenek, mellyel megvalósulhat a helyi egészségügyi ellátórendszer eredményessége és a hatékonyság javítása.

Kérem tájékoztatásomban foglaltak szíves elfogadását.

Kisláng, 2020. augusztus 1.

Tisztelettel:

Rumpler Tibor
polgármester