Házszámtáblák pótlása

Tisztelet Kislángi Lakosok!

Településünkön sok ingatlanról hiányzik, vagy helytelenül került feltüntetésre a házszám, és ez nagyon sok esetben problémát jelent az ingatlan beazonosítása során (pl.: orvosi ügyelet, mentők hívásra történő érkezése, postai küldemények kézbesítése).

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testületének „A közterületek elnevezésének rendjéről” szóló 6/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a házszámtáblát az ingatlan kerítésére, házfalára, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.

(2) Bekerítetlen építési telek esetében a házszámtáblát földbe szúrt tartóoszlopon kell elhelyezni, úgy, hogy a közterület felől jól látható legyen.

(3) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

(4) Amennyiben az ingatlan házszáma hivatalból indult eljárás során változik meg, a házszámtáblát az ingatlan tulajdonosa részére az Önkormányzat ingyenesen biztosítja.

A rendelet alapján kérjük azon ingatlantulajdonosokat, akiknek a lakóépületén a házszám nem került kihelyezésre, vagy nem a megfelelő házszám került elhelyezésre, hogy 2023. július 31. napjáig szíveskedjenek gondoskodni annak pótlásáról, illetve cseréjéről.

A fenti határidő leteltét követően a házszám kihelyezését hivatalom ellenőrzi és a házszámtáblák hiánya esetén a hivatal ügyintézői felszólítást hagynak hátra az ingatlan tulajdonosa részére, annak pótlására.

A felszólítás utáni visszaellenőrzést követően az ingatlantulajdonos - amennyiben az abban foglaltakat nem teljesíti - közigazgatási bírsággal sújtható.

Kérem a felhívásomban foglaltak szíves elfogadását és annak betartását.

Együttműködő közreműködésüket nagyon köszönöm!

 

Kisláng, 2023. július 3.

 

Tisztelettel: 

dr. Berta Edina sk.
jegyző