További tájékoztatás a kislángi temetőkkel kapcsolatban

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kisláng Község Önkormányzata részéről további egyeztetést folytattam a kislángi római katolikus és a kislángi református egyházközségek vezetőivel a kislángi temetői rend fenntartásával kapcsolatban.

Kisláng Község Önkormányzata 2023. július 1. napjától a településüzemeltetési feladatai között 2 temető őr biztosításával, valamint a temetőkben keletkező hulladék szelektív gyűjtésével, az arra alkalmas hulladék komposztálásával, továbbá a nem komposztálható hulladék (műanyag és üvegmécsesek, drót stb.) szolgáltatóval történő elszállíttatásával nyújt mind humánerőforrásbeli, mind pénzügyi segítséget a tulajdonos egyházak részére.

A Kislángi Római Katolikus Egyházközség vezetője, Barta Tibor plébános úr két db - szolgáltató által is használható - hulladékgyűjtő edényzet beszerzését ígérte, melyekben a nem komposztálható hulladék gyűjtése és elszállítása történik.

A temetői hulladék gyűjtését és a temetői rend fenntartását 2023. július 1. napjától az alábbiak szerint valósítjuk meg, melyhez kérjük a temetőt látogató helybeli és vidéki hozzátartozók, továbbá a két felekezeti egyházközség vezetőinek és tagjainak segítő együttműködését is.

A temetőkben keletkezett hulladékot kérjük szelektíven elhelyezni az arra kijelölt hulladékszigeteken kialakított tárolókba. Az így összegyűjtött hulladékot az önkormányzat kezeli a továbbiakban és tartja fenn a rendet.

Az összegyűjtött zöld, növényi és komposztálható hulladékból évek múlva értékes termőföldet tudunk kinyerni, melyet rendelkezésre bocsájtunk a hozzátartozóknak sírgondozás céljára.

A fentiekben ismertetettek megvalósításához Önkormányzatunk az Egyházközségek vezetőivel együtt kéri az Önök segítő együttműködését annak érdekében, hogy a jelenleg a temetőkben fennálló problémát hathatósan és végleg meg tudja szüntetni.

Kérem tájékoztatásomban és kérésemben foglaltak szíves elfogadását.

 

Kisláng, 2023. május 10.

Tisztelettel:

 

Rumpler Tibor
polgármester