Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kisláng Község Önkormányzata az Innováció és Technológiai Minisztériummal együttműködve, ezennel kiírja 2023. évre vonatkozóan a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára (A típus) és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (B típus).

Kisláng Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 195/2022.(IX.22.) számú határozatával döntött arra vonatkozóan, hogy csatlakozni kíván az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati kiírásához.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető a Kislángi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, illetve az Önkormányzat honlapján (www.kislang.hu oldalon).

A pályázatok rögzítésének, illetve Kisláng Község Önkormányzatához történő beadásának határideje: 2022. november 3.

(A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben (https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx) kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani – Kisláng Község Önkormányzata 8156 Kisláng, Fő utca 63.)

"A" típusú pályázati kiírás
"B" típusú pályázati kiírás

Kisláng, 2022. október 3.

Tisztelettel:
Rumpler Tibor sk.