Hirdetmény - Ebösszeírás

Tisztelt Kislángi Lakosok!

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján, minden önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetőleg a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente egy alkalommal köteles – a hivatkozott jogszabály 42/A. § (4) bekezdésben meghatározott tartalommal – ebösszeírást végezni és a közölt adatokat nyilvántartásba venni.

 

A törvényi rendelkezések értelmében az ebtartókat nyilatkozattételi kötelezettség terheli, amelyet elmulasztók – a törvény 43. § (1) bekezdése értelmében – állatvédelmi bírsággal sújthatók.

A kivethető állatvédelmi bírság alapösszege 75.000,- Ft.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként 1 példányban kell kitölteni, majd a Polgármesteri Hivatalhoz az alábbi módok valamelyikén eljuttatni:

  • levélben, postai úton,
  • ügyfélkapu bejelentkezéssel e-Önkormányzat portálon – Önkormányzati keresőben kiválasztva Kisláng Község Önkormányzatát, Ágazat: Általános vagy egyéb igazgatási ügyek, Ügytípus: ebnyilvántartás – kiválasztva a nyomtatvány kitölthető elektronikusan úton, vagy
  • hivatal@kislang.hu e-mail címre beküldhető.

Az ebösszeíró adatlap Kisláng község honlapján is elérhető. Az adatlap szükség esetén szabadon sokszorosítható.

Tájékoztatom továbbá az ebtartókat, hogy 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) ellátva tartható. Kérem, hogy a még meg nem jelölt ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni!

Fentiek alapján felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Jegyző az ebnyilvántartás alapján, 2022. július 4. (hétfő) napjától - 2022. július 15. (péntek) napjáig ellenőrzést végez Kisláng településen. Az ellenőrzés során a Polgármesteri Hivatal ügyintézői személyesen keresik fel a Lakosságot.

Megkérem Önöket, szíveskedjenek az ügyintézők segítségére lenni!

Kérem a hirdetményemben foglaltak szíves elfogadását és egyúttal köszönöm a segítőkész együttműködésüket.

Kisláng, 2022. július 4.

dr. Berta Edina sk.
jegyző