Kisláng település ivóvízminőség-javítása

Kedvezményezett: Kisláng Település Önkormányzata

Projekt címe: Kisláng település ivóvízminőség-javítása

Projektazonosító: KEHOP-2.1.2-15-2017-00011

Támogatás összege: 130 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 86,956522%

Projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.11.30

Projekt tartalma:

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek.

A Projekt fő célja, hogy a településen lehetővé váljon az egészséges ivóvíz szolgáltatása, javuljon a települési ivóvíz szolgáltatás minősége és üzembiztonsága, csökkenjen a másodlagos szennyeződések lehetősége. Szükséges továbbá az elavult vízhálózati elemek rekonstrukciójának, fejlesztésének elvégzése is, azonban az elszámolandó ivóvíz-hálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 20%-át.

A beruházás Kisláng településen valósul meg. A projekt megvalósításának helye Magyarország, Kisláng Község. A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

A projektet Kisláng Település Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma fogja megvalósítani legkésőbb 2021.12.01-ig. A Kommunikációs tervben foglaltak tervezése és elszámolása támogatásból nettó összegben fog történni.